Sider

17. august 2006

Ny politisk visjon for Norge

Har vore i det naive hjørnet og laga ein ny politisk visjon for Norge...

"Øke livskvaliteten til mennesket og våre omgivelser innenfor vårt økologiske handlingsrom."

"Øke livskvaliteten"
Går bort fra dagens rådende politiske visjon om økonomisk vekst og økt (materiell) velstand. Hva som menes med livskvalitet må kunne tolkes ulikt mellom individer, folkegrupper og generasjoner.

"til mennesket"
Ved å bruke ordet mennesket i steden for innbyggere eller befolkning vil det også dekke ansvaret for menneskers livskvalitet utenfor landets grenser.

"og våre omgivelser"
Vi har også et ansvar for å vedlikeholde og bedre livsbetingelsene for våre omgivelser og medskapninger. Dette gjelder både i kraft av naturens egenverdi, men også fordi det slår tilbake på menneskets egen livskvalitet.

"innenfor vårt økologiske handlingsrom."
Visjonen anerkjenner at jordens ressurser er begrensede, og at vi som mennesker inngår som deler av komplekse og samhandlende økosystemer.


Det er viktig at visjonen har en positiv klang for å kunne få gjennomslag. Den må være enkel for å kunne bli forstått, og samtidig vid nok til å motvirke ensretting og totalitarisme.

Visjonens grenser er ikke bestemt av Norges territoriale grenser, men av det økologiske handlingsrommet vi har som borgere.