Sider

17. oktober 2005

Landsbyen Hopper

Hurra! Eg har faatt att sekken min!!! Abbas er ein kjernekar. Han hadde nokre kontaktar i politiet som klarte aa faa baade iren og sekken min ut av byen. No er begge trygt komen til Karimabad. Om alt gaar etter planen er eg paa veg til Skardu i Baltistan i morgon i ein leigd jeep. Fraa der kan eg fly til Islamabad, og unngaa omraada som er hardest raaka av jordskjelvet.

Lite nytt fraa Gilgit. Det er framleis portforbud i to dagar til. Valden har tilsynelatande stoppa.

Eg har vore paa tur til landsbyen Hopper sidan i gaar. Det er ein times keoyretur fraa Karimabad og heimstaden til Abbas.Abbas og sjaafoeren vaar. Det kalde vaeret har gjort at tre byrjar aa ta paa seg haustdrakta.


Skadar paa ein skule i landsbyen Nagyr etter jordskjelvet. Her fekk eg heoyra om det foerste doedsofferet i dette omraadet. Abbas og sjaafoeren stoppa braatt bilen og gav pengar til ein mann. Daa eg spurde kvifor svarte dei at mannen hadde mista broren og alt han eigde daa huset hans kollapsa. Han hadde ingen annen familie enn broren.


Landsbyen Hopper ligger paa kanten av ein morenerygg - over ein stor isbre.


Abbas fortalde meg at foer laag landsbyen nede i dalen. Folka som budde i landsbyen paa den tida var ikkje gode. Dei tok ikkje vare paa dei fattige. Dei misbrukte smaa barn. Ein dag kom det ein hund inn i landsbyen. Den var svolten og gjekk fraa hus til hus. Alle sparka og slo den. Til slutt kom hunden til ein hus kor det budde ei kvinne med sin fetter. Dei var fattige. Kvinna saag at hunden var svolten. Ho hadde berre eit broed. Ho delte broedet i to og gav den eine halvdelen til hunden. Den vart glad og aat. Etter maaltidet vart hunden omgjort til eit menneske som sa at kvinna og fetteren maatte flykte fraa landsbyen med ein gong. Dei saa gjorde. Rett etter kom isbreen i ein rasande fart og raserte landsbyen. Alle innbyggjarane omkom. Kvinna var fortvila fordi ho hadde mista alle tinga sine. Ho ba til Gud (Allah). Braatt var tinga henner skrudd opp av isen. Segnet fortel at innbyggjarane i den nye Hopper landsbyen er etterkommarar av kvinna og fetteren. Dei har no laert av sine feil og er kjende for aa vera dei beste menneska i distriktet.

Historien vert fortald til skrekk og advarsel til dei som skulle finna paa aa gjera noko gale.


Abbas er eit av dei beste menneska eg har moett. Faren er ein kjend arkitekt og har tegna fleire av moskeane i omraadet. For 5 aar sidan hadde dei eit flott hus i Hopper. Saa skjedde det noko. Abbas hadde vore i eit bryllaup med broren og faren. Den eldre broren hadde drukke og ville ikkje koeyra heim etterpaa. Faren kunne ikkje keoyra bil. Det vart til at Abbas maate koyre bilen mot sin vilje. Han var svaert troeytt. Han koyrde utfor vegen og kolliderte med ein stor stein. Broren doeydde. Abbas og faren vart hard skada og var paa sjukehus i fleire maanader. Operasjonane var saa dyre at dei maatte selja huset sitt. Faren vart skadd for livet og maatte slutta arbeidet sitt. Abbas maatte slutta paa skulen han gjekk paa i Lahore fordi foreldra ikkje kunne betale for han lengre. Han var ein flink student og det var toeft for han.

Abbas mista to aar av livet sitt. Det rare var at etter ulykka saa paastaar han at hovudet han jobbar dobbelt saa fort. Det han foer brukte ei veke paa aa laere tek han no berre 2-3 dagar. Det kan eg godt tru for han er utruleg kunnskapsrik. Du skal leita lenge etter ein saa gloegg 21 aaring. Han jobbar no som guide halve aaret for aa kunne faa pengar til hoegskuleutdanning i Gilgit. I Gilgit har han faatt opplevd spenningane mellom religioese grupperingar paa kroppen. To av hans klassekameratar vart brende levande berre fordi dei var shiaer.

Abbas har byrja aa mista si religioese tru, samstundes som det er ein viktig del av indentiteten hans. Etter trafikkulykka las han boeker av islamske laerde som har laert han mykje om kva det vil seia aa vera eit godt menneske. Det er flotte verdiar. Samstundes har han ei mor som eg gjerne skulle ha moett. Ho maa vera ei vis kvinne. Kvart aar lagar mora ei liste til soennen med raad som han maa fylgje. Her er noikre av dei:

- Du skal aldri slost med eit anna menneske. Om nokon angrip deg skal du si unnskyld og vente i 3 minuttar foer du gjer noko.

- Du skal aldri skade et dyr. (Medan eg gjekk tur med Abbas kom det nokre smaagutar med sprettert og ein daud fugl. Abbas vart sint. -Denne flotte fuglen sang i dag tidleg. Kva har dykk gjort? Han knakk spretterten og gav gutane pengar tilsvarande dei hadde brukt paa aa lage den. -Gaa aa kjoep deg noko dykk treng meire).

- Respekter dine vener - vaer villig til aa ofre deg selv for din venn.

- Oedelegg aldri tiltrua andre mennesker har til deg.

- Om du moeter eit menneske med vanskar skal du hjelpe han/henne uansett kostnader.

- Respekter og ta vare paa dei eldre.

- Du skal aldri misbruke ein annan person for eigen vinning.

- Du skal ikkje engasjere deg i politikk (kan vera meir fornuftig i Pakistan enn heime...).

- I studietida kan du ikkje forlate leiligheten etter klokka 10 (eit typisk mamma-raad maa det jo vera...)

Oppe i fjellsida kan dere sjaa ei sone som er groenare enn over. Det er eit resultat av ein ny kanal som vart bygd for eit par aar sidan. Innbyggjarane i Hoper har det ganske bra sjoelv om dei knapt har faatt hjelp utanifraa. Landsbyleiarane seier at saa lenge folk er fysike sterke saa klarar dei seg bra. Daa treng dei ikkje be om hjelp. (Hoper har faatt hjelp til aa byggja skule og sjukehus. I tillegg er dei veldig takknemmeleg til nordmennene som bygde kraftstasjonen og som gav landsbyen straum).

Landsbyleiarane vert valgte av innbyggjarane. Berre menn over 65 aar kan verta valgte. Dette proevar Abbas med fleire andre aa endra paa. Dei vil fjerne aldersgrensa og paaleggja kandidatane hoegare utdanning.

Etter ein ide fraa ein film har Abbas tatt initiativet til eit landsby-kabinett. Kabinettet har saa langt 7 medlemmer og eit par jenter som jobbar "underground". Alle har hoegare utdanning. Dei er spredd rundt om i Pakistan og koordinerar arbeidet via Internett. Maalet med kabinettet er aa bedra forholda for jentene i landsbyen. Jentene er redde for aa forlate Hoper for aa faa utdanning. Kabinettet vil leggja forholda til rette slik at terskelen skal verta laagare. Det er problematisk og ha jenter som jobbar aktivt i kabinettet fordi dei religioese leiarane kan tru at dei ynskjer aa "endra kulturen", men Abbas haapar at tida er moden for dette neste aar.

Abbas fortel og Bjoern skriv og skriv...

Skuleborn i uniform. Steinveggane bakgrunnen er skredvern som liknar paa det dykk finn i Soerfjorden i Hardanger.


Desse jentene plukkar valnoetter fraa Bakken. I Karimabad kan dykk fa kjoept ei fantastisk god valnoettkake.

Ingen kommentarer: